Søstrene

Søstrene i klosteret

Vi er i dag syv søstre fra tre forskellige lande. Efter mere end 400 år uden birgittasøstre kom vi i 1995 tilbage til Maribo.

Hvad er vores opgave her? Ordenens konstitutioner giver et enkelt svar: "At lovprise Gud og leve et fuldkomment liv til Hans ære og menneskers frelse". I forgangne tider – som i dag – kalder Gud mennesker, for at de skal søge Ham, idet de lovpriser Ham og formidler Hans kærlighed, som overgår al forstand!

Det gør vi gennem vores klosterbøn og vort arbejde med at modtage gæster i klosteret. Du kan læse mere om vor dagligdag under menuen klosterliv.

Ordenen

Birgittinerordenen

Birgittinerordenens officielle navn er ”Ordo Sanctissimi Salvatoris, O.Ss.S. – Den Allerhelligste Frelsers Orden – hvorfor dens medlemmer ofte bruger den latinske forkortelse O.Ss.S. efter deres navn.

Grundlagt

I 1370 opnåede Den Hellige Birgitta en privataudiens hos Pave Urban V og blev dér i stand til at forelægge ham Salvatorregelen. Nye regler var ikke blevet godkendt af de kirkelige myndigheder siden 1200-tallet, men ordenen fik pavens velsignelse under Sankt Augustins regel med den nye Salvatorregel som en slags konstitution.

I 1911 opstod i Rom et nyt skud på den gamle stamme, gennem salige Moder Maria Elisabeth Hesselblad.

I 1923 førte hun ordenen tilbage til Sverige efter reformationen. Moder Elisabeths initiativ blev officielt stadfæstet i Rom ved et dekret den 12. september 1942.

Grundlæggerne

Den hellige Birgitta af Sverige

Hellige Birgitta af Sverige (1303-1373) har skabt den klosterregel efter hvilken Birgittasøstrene i Maribo og mange andre steder indretter deres daglige livsførelse og deres mål og sigte på. En klosterregel skal lede mennesker, der søger Gud i et religiøst fællesskab, til et liv i lovprisning af Gud i taksigelse for alle Guds velgerninger. Dette var også grundlaget for Birgitta selv og målet for hendes levned.

Den hellige Katarina af Vadstena

Hellige Katarina af Vadstena (1332-1381) var en af den hellige Birgittas fire døtre og familiens fjerde barn. Ganske ung, ligesom moderen selv, blev hun gift med en Egard van Kyren men de to besluttede straks for al fremtid at leve i afholdenhed i deres ægteskab, således som middelalderens tænkning gav plads til.

Den salige Elisabeth Hesselblad

Elisabeth Hesselblad (1870-1957) har genfortolket birgittinordenens opgave og budskab i vor tid. Moder Elisabeth blev saligkåret af pave Johannes Paul II i 2000 og helgenkåret af pave Frans i 2016.